"Mintile sunt înzestrate cu calitati înnascute cu care
primesc învatatura si prin învatatura se dezvolta si cresc."
(Ibn Al-Muqaffa)


PROIECTE SI PARTENERIATE
--------------------------------------------------------------

Reintegrarea scolara a elevilor dupa

o perioada de scolarizare in strainatate

PARTENERI
 • Riverside Primary School reprezentata de Graeme Chisholm, Primary Principal, Praga, Republica Cehia ;
 • Scoala Generală Nr. 27 "Anatol Ghermanschi" din Brasov, reprezentata de Enoiu Daniela - coordonator proiect
OBIECTIVE:
 • Constituirea unui grup care să promoveze valorile comune la nivelul partenerilor implicaţi: elevi, cadre didactice, parinti;
 • Promovarea dialogului intre elevii din scolile mentionate, dezvoltarea cooperarii si colaborarii intre cadre didactice din unitatile de invatamant, urmarindu-se armonizarea conditiilor specifice fiecarei scoli;
 • Pregatirea elevilor in sensul asigurarii egalitatii sanselor in educatie, al ameliorarii modalitatilor de informare, adresate elevilor;
  Cresterea numerica si calitativa a activitatilor extracurriculare, prin atragerea efectiva a elevilor si parintilor in organizarea lor.
ACTIVITATI
 • Participarea la activitati didactice si educative; 
 • Intalniri cu cadrele didactice, elevii si parintii acestora;
 • Prezentarea institutiei Riverside Primary School (nivel primar, gimnazial si liceal).
-------------------------------------------

O lume magică


COORDONATORI DE PROIECT:
 • Prof. Daniela Enoiu
 • Instit. Alina Cermac

PARTENERI:

 • Şcoala Generală Nr 27„Anatol GhermanschiI" - Brasov
 • Teatrul de Papusi „ARLECHINO" - Brasov
 • Teatrul de Opera - Brasov

GRUP ŢINTĂ

 • Elevii şi cadrele didactice de la Şcoala generala Nr. 27 „Anatol Ghermanschi" - Brasov

SCOP:

 • îmbogăţirea universului cunoaşterii elevilor, conform particularităţilor de vârstă;
 • realizarea unor activităţi comune de educare a elevilor în spirit multicultural;
 • cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale şi culturii naţionale;
  formarea conduitei participative la viaţa socială, cultivarea toleranţei;
 • cunoaşterea şi respectarea valorilor culturale ale poporului român; atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter educativ şi extracurricular pentru formarea deprinderilor de comportare civilizată.

OBIECTIVE

 • să desfăşoare împreună activităţi de formare şi dezvoltare a unor atitudini cu caracter cultural;
 • să identifice elementele specifice teatrului: scenă, decor, actor etc;
 • să manifeste prietenie, toleranţă, înţelegere, colaborare;
 • să dovedească un comportament atent, civilizat.
--------------------------------------------------
Călătoria anotimpurilor

COORDONATOR PROIECT: prof. Enoiu Daniela
PARTENERI :

 • Scoala Gen. 27 "Anatol Ghermanschi"- Brasov
 • Inv. Ana Morariu
 • Bibliotecar Mocanu Camelia
 • Scoala Gen. Apata
 • Prof. Ioana Puia
 • Galeria "Creativ"
GRUP TINTA : eleviii Scolii Gen. Nr. 27 si ai Scolii Gen. Apata

OBIECTIVE:

1. Dezvoltarea capacitatii de culegere si prelucrare a informatiilor despre tema/obiectivele propuse;
2. Dezvoltarea capacitatii de interpretare a datelor culese;

3. Dezvoltarea capacitatii de integrare in activitatea de grup;

4. Dezvoltarea aptitudinilor de asumare a responsabilitatilor.


-------------------------------------------------

Clubul parintilor

COORDONATOR: prof. Enoiu Daniela

PARTENERI:
 • Scoala gen. Nr. 27 „Anatol Ghermanschi"
 • Asociatia De Binefacere „Sfanta Iustina" -Orfelinatul Manastirii Marcus
 • Scoala Generala Sanpetru
PARTICIPANTI :
 • Maica Stareta „Serafima"
 • Prof. Rujoiu Mihaela
 • Inv. Morariu Ana
 • Prof. Gabor Aneta
 • Prof. Ceausu Luminita
 • Bibliotecar Mocanu Camelia
OBIECTIVE:
 • Atragerea parintilor ca parteneri in actul educational prin ameliorarea comunicarii si cooperarii intre familie, scoala si alte institutii ori persoane cu functii educative;
 • Cunoasterea de catre parinti a particularitatilor individuale si de varsta ale copilului prin informanrea acestora cu rpivire la problemele fundamentale ale ingrijirii si educarii copilului;
 • Fondarea unei „retele" de ajutor interfamilial in ceea ce priveste educarea si supravegherea copiilor, subliniindu-se necesitatea colaborarii scoala-familie, dar si a parintilor intre ei;
 • Asistatrea psihologica a familiilor in care apar situatii de criza in educatia copilului sau care au copii greu educabili;
 • Stabilirea nevoilor de educatie si a intereselor paternale;
 • Cunoasterea comportamentului educational al parintilor si a climatului familial.
---------------------------
Ce pot face două mâini dibace !

PARTENERI:

Firma KALEIDO-birotică, papetărie
• ŞCOALA GENERALĂ NR. 27 „ANATOL GHERMANSCHI" BRAŞOV

COORDONATORII PROIECTULUI:

• Manager: ROGOZ DORIN

 • Înv. BOANFĂ ELENA

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei I D

DURATA: anul școlar 2010-2011

OBIECTIVE:
1. Cunoaştereaşi utilizarea materialelor, a instrumentelor şi tehnicilor de lucru specifice artei şi tehnologiei
2. Exersarea abilităţilor practice de lucru - realizarea unor produse simple, utile, estetice şi originale
3. Formarea şi educarea comportamentelor specifice muncii în echipă, de colaborare în procesul creator
4. Cultivarea gustului estetic prin intermediul observaţiei directe a pieselor realizate

------------------------------

P r o i e c t     e d u c a t i v

Împreună învățăm

Coordonatorii proiectului:

Profesor-psiholog Adriana Vasile
Profesor Ionela Ilie

Beneficiarii proiectului: elevii clasei a III-a D;   părinţii elevilor

Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov; Grădiniţa Nr. 28 Braşov

Scopul proiectului:

Optimizarea deprinderilor părinţilor elevilor clasei a III-a D privind creşterea autonomiei şi responsabilizarea elevilor

Obiectivele proiectului:

Informarea părinţilor privind modalităţile de stimulare a intereselor personale ale copilului ( interese cognitive sau practice),

Identificarea de către părinţi a factorilor motivanţi pentru propriul copil,

Dezvoltarea deprinderilor de auto-afirmare pozitivă a copiilor.

Activităţi desfăşurate:

,,Rezolvăm împreună probleme ,, - Dezvoltarea abilităţilor părinţilor de a-şi sprijini eficient copilul în sarcinile de învăţare,

,,Suntem o echipă,, - Iniţierea unui plan pentru echipele părinţi-copii privind dezvoltarea deprinderilor de interrelaţionare pozitivă,

,, Sunt verde " - Organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de ecologizare,

,, Învăţăm să dăruim,,  - Organizarea şi desfăşurarea unei activităţi caritabile

 

 

------------------------------------

" Mănânc sănătos, patinez frumos "

Aplicant al proiectului : Școala Generală Nr. 27

Coordonatori:

Prof. Niculcea Camelia,

Dr. Ancan Adina,

As. Acsinia Monica.

Scop:

"Cresterea accesului la servicii de preventie primara pentru copiii si
adolescentii din Romania".

Parteneri în proiect sunt :

Institutia Prefectului Judetului Brasov, Directia de Servicii Sociale, Directia de Sanatate Publica Brasov, Inspectoratul Scolar Judetean, Consiliul Judetean Brasov, Directia de Tineret si Sport, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Consiliul Judetean al Elevilor.

----------------------------------

Proiect de parteneriat educational
,,Împreună pentru inima comunității,,

Coordonatori:
 • prof. Popa Elena - inspector de specialitate in cadrul I.S.J Brasov
 • inv. Costachescu Lenke clasa a II-a A
Parteneri :
 • Biblioteca Județeană ,,GEORGE BARIȚIU,,
  S. A. M. TARLUNGENI
  Azil batrani,,Sfanta Treime,,
  Gradinita nr.36
  Galeria Creativ
Activitati comune cu partenerii: scenete, serbari, concursuri, drumetii, act. artistice, confectionare de jucarii, podoabe, ateliere de pictura, expozitii, vizionari spectacole, filme.


-------------------------------------
Sunetul muzicii

Coordonator : institutor Mânecuța Elisabeta

Partener: Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Brașov

Obiective: Formarea capacității de receptare a lumii sonore și a muzicii;
Promovarea esteticului si autenticului în defavoarea inesteticului si a kitsch-lui.

În atelierul piticilor


Coordonator : institutor Mânecuța Elisabeta

Partener:  Firma Kaleido; Grădinița nr. 33 Brașov

Obiective: Optimizarea activităţilor educative prin activităţile extracurriculare realizate împreună cu cadrele specializate în domeniul artistic de creație

Suflet de copil

Coordonator : institutor Mânecuța Elisabeta

Partener: Firma Kaleido; Grădinița nr. 33 Brașov

Obiective: Găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea şcolară a copiilor şi pregătirea părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară;

Comoara Etno

Coordonator : institutor Mânecuța Elisabeta

Partener: Muzeul de Etnografie Brașov

Obiective: Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale.

Igiena acasă și la școală

Coordonator : institutor Mânecuța Elisabeta

Partener: Domestos

Obiective: conştientizarea importanţei menţinerii sănătăţii proprii, cât şi a necesității contribuţiei personale la asigurarea sănătăţii colective.

Șoricei de bibliotecă

Coordonator : institutor Mânecuța Elisabeta

Partener: Biblioteca școlii
Biblioteca Județeană - copii

Obiectiv: stimularea gustului pentru lectură

--------------------------------------
Mobidecouverte - copiii designeri - IV E, IV D,


Calendarul evaluarii nationale 2013

Clasa pregatitoare

Structura an scolar 2012-2013© Copyright Scoala Generala nr.27 Brasov